Archiwum kategorii: Słownik, malarstwa haptycznego

Historia kompozycji Haptycznych

   Historia moich kompozycji haptycznych, wywodzi się z malarstwa ściennego. Dokładniej z prób i poszukiwań, prowadzonych podczas studiów w pracowni Technik Malarskich, obecnej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ćwiczenia odbywały się na kasetonowych podkładach z płyt wiórowych, które wypełniała zaprawa wapienna. Podczas przygotowywania zaprawy, postanowiłem wykorzystać jej możliwości plastyczne i modelować materię kielnią. Uderzając krawędzią uzyskałem rytm linii z wypukłościami. Po konsultacji z prowadzącymi pracownię, zostawiłem tak uformowaną materię do jej związania. Wyschniętą pokryłem niebieskim pigmentem utartym ze spoiwem żywiczno-olejnym i w końcu przetarłem wypukłości zaprawy szmatką, podkreślając rytm poukładanych pionowo linii. Tak powstał mój pierwszy obraz, który nieco później nazwałem kompozycją haptyczną. Był to rok 1985. Czytaj dalej Historia kompozycji Haptycznych

szkic Malarstwa Haptycznego

 Malowanie obrazu, tworzenie kompozycji, zamalowywanie podobrazia, czy nakładanie na nie różnych materiałów, obojętnie jak nazwę ten czas wyodrębniony na budowę obrazu, jest dla mnie czymś niezwykłym.  Moje malarstwo dzieli się na różne okresy. Co jakiś czas, (z własnej potrzeby, lub innych powodów) próbuję podsumować kolejny etap własnej twórczości. Takie zadanie skłania do określania w miarę możliwości precyzyjnie siebie. Czytaj dalej szkic Malarstwa Haptycznego

Definicja Malarstwa Haptycznego- sens zrozumienia

Technologia haptyczna (z greckiego απτικός /haptikos/ – dotyk) technologia wykorzystująca mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez zmysł dotyku przy użyciu zmieniających się sił, wibracji i ruchów.

Człowiek od narodzin posiada silną intuicyjną potrzebę odczuwania ,,haptycznego” obcowania z naturą. Jest to jedna z najsilniejszych i najmocniej oddziałujących na nas potrzeb. Widząc otaczającą różnokolorową przestrzeń człowiek czuję nieodpartą potrzebę bezpośredniego kontaktu z tymi przedmiotami.

Każdy z nas pamięta moment kiedy po raz pierwszy dotykaliśmy drewnianych zabawek, różniących się od siebie fakturą, poślizgiem, wagą czy nawet temperaturą zależnie od stopnia wyschnięcia drewna. Już na tym etapie człowiek rozumiał iż ta sama materia w postaci drewna, potrafi przybierać różne formy oraz potrafi zaskoczyć fakturą.

To właśnie z tej nieodpartej chęci, ciągłego eksperymentu, w sposób naturalny powstało malarstwo haptyczne. Będąc studentem pierwszego roku malarstwa zdałem sobie sprawę z atrakcyjności obrazu, nie samego w sobie, lecz jako całości odbieranej każdym możliwym zmysłem.

W mojej głowie narodził się termin malarstwa haptycznego. Powstał on aby ułatwić każdorazowe monotonne tłumaczenie uczuć jakie towarzyszy mi podczas malowania nowego dzieła. Termin ma za zadanie ujednolicić postać malarstwa materii, czyli takiego którego ostateczny odbiór dokonujemy, nie tylko wzrokiem lecz także dotykiem.

Zachęcam do przeżywania obrazów w sposób pełny.