Już w ten piątek 20 X godz 18:00 serdecznie zapraszam na wernisaż – ART WRZOSOWISKO !!!

Prezentuję nowy cykl obrazów haptycznych pt. „eksperiencja – struktury”

Korzenie malarstwa haptycznego są anamnestyczne i w prostej linii wyrastające z materii ściany. Są potrzebą naturalną, zgodną i stanowiącą jeden organizm idei i materii. Poszukiwania związane z poznaniem, które osobiście charakteryzuję jako pierwotne, stanowią dla mnie część wartości wyznaczających kierunki poszukiwań kompozycji haptycznych. Dzisiaj malowanie w poziomie jest banalnie oczywiste, dla mnie nieomal konieczne. Stanowi podstawę budowania wielu struktur niemożliwych do osiągnięcia na pionowej płaszczyźnie podobrazia. Rodzące się malarstwo materii, było jedną z tendencji zauważalnych w połowie XX wieku, charakterystycznym zjawiskiem ówczesnej sztuki. Początki są widoczne w końcu XIX wieku w skutek zmian w postawie i podejściu do materiału. Podnosi je niemiecki badacz Günter Bandmann wprowadzając nowy system estetyczny nazwany „estetyką tworzywa”. Nie sposób precyzyjnie określić zakres tego malarstwa jako kierunku, przede wszystkim ze względu na brak jednorodnego charakteru fascynacji tworzywami. Zainteresowania artystów podążały wielotorowo, i prowadziły do autorskich technik o zindywidualizowanym wyrazie artystycznym.

Przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych jest czasem bogatym w rozszerzanie granic malarstwa. Poszukiwania „malarstwa materii” w naszym kraju, wpisały się dużymi literami w międzynarodowy nurt tendencji aktualnych dla sztuki XX wieku. Właśnie w malarstwie polskich artystów upatruję korzeni malarstwa haptycznego i odnajduję wspólne fascynacje, które pozwalają podejmować i kontynuować malarski dialog. Prezentowany nowy cykl jest powrotem do malarstwa koloru pigmentu. Wyjściem z naturalnych barw materii, które używałem zachowując ich naturalny  subtelnych i monochromatycznych kolor.

Dodaj komentarz