Wystawa Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Rawicz – Rokosowo 2004

W roku 2004 oprócz tradycyjnego pleneru i wystawy, po raz pierwszy w ramach artystycznych spotkań w Rawiczu zorganizowano konferencję naukową
W sali Portretowej rawickiego Ratusza odbyła się 19 i 20 sierpnia br. Europejska Konferencja Kulturalna „Europa a tożsamość europejska”. Jej organizatorami były: Muzeum Ziemi Rawickiej, rawicka grupa artystów malarzy R 4 – Witold Adamczyk, Jacek Jarczewski, Marek Klimaszewski, Zbigniew Łukowiak, Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie i Gmina Pakosław.
Otwierając konferencję, dr Jacek Jarczewski w imieniu organizatorów tak uzasadnił wybór jej hasła programowego: Powodem podjęcia takiego tematu jest fakt wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 roku. To wydarzenie powinno być należycie zauważone przez naszą społeczność lokalną. Bez względu na opinie i poglądy, moim zdaniem, stanęliśmy przed faktem, który już dawno powinien mieć miejsce. To właśnie lokalne społeczności skupione w samorządach powinny dyktować potrzeby i budować relacje międzyludzkie. Tak też się dzieje na ziemi rawickiej. Od 2001 roku Muzeum Ziemi Rawickiej podejmuje inicjatywy dążące do wymiany doświadczeń w dziedzinie sztuk plastycznych. Z satysfakcją stwierdzam, że inicjatorem tych działań jest rawicka grupa artystów R 4. Nie bez znaczenia jest przychylność władz samorządowych, które są podporą umożliwiającą realizację wytyczonych celów. Ogólna przychylność środowisk: urzędowych, gospodarczych, kulturowych, medialnych i społecznych, pozwala realizować wizje artystyczne wzbudzające zainteresowanie społeczne. W trudnym dla kultury i nie tylko okresie niedostatku, w niewielkim mieście Rawicz, ale o dużym duchu, kontynuujemy dawną rawicką otwartość i gościnność. Stajemy się – mówiąc nieskromnie, ale rzetelnie – ważnym ośrodkiem kultury międzynarodowej w Wielkopolsce. Otwartość na nowe spostrzeżenia i wizje oraz chęć dzielenia się z innymi narodami swoimi odczuciami, a zarazem umiejętność słuchania zgasi każdy pożar historyczny i teraźniejszy. (…) Artyści poznają świat, poznają siebie, dzielą się doświadczeniem, kształtują gusty, prowokują, uaktywniają, wskazują na relacje człowieka do człowieka. Posługują się tym samym językiem: formy, koloru, kontrastu itp. Potrafią  poruszyć ludzi bez względu na rasę czy wyznanie. To potężny oręż indywidualnych refleksji artysty, kierowany do widza. Indywidualizm i niemożność panowania nad sztuką sprawiają, że twórca zawsze aktualnie i prawdziwie odnosi się do otoczenia. Chcąc osiągnąć uznanie w oczach widzów, nie może pozwolić sobie na oszustwo. Intuicja, która musi się zawierać w danym obiekcie, decyduje o sile oddziaływania na odbiorcę. W jaki sposób poruszą nas wykładowcy, a przede wszystkim artyści, będziecie mieli Państwo okazję się przekonać podczas dwudniowych wykładów i prezentacji autorskich oraz zwiedzając wystawę Międzynarodowego Pleneru Malarskiego.

Wśród prelegentów byli przedstawiciele różnych środowisk, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili wiele aspektów tożsamości europejskiej.
Danuta Przybył, naczelnik wydziału oświaty i kultury rawickiego Urzędu Miejskiego, przedstawiła przesłanki zorganizowania w Rawiczu cyklu konferencji pod hasłem „Aktywność społeczności lokalnych. Tradycja – Teraźniejszość – Nowe Wyzwania”.
Bożena Rawluk-Raus, dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej, omówiła ubiegłoroczną konferencję kulturalną w Rawiczu pod nazwą „Tożsamość kulturowa Polski w Unii Europejskiej”.
Burmistrz Tadeusz Pawłowski w swoim wystąpieniu mówił o przynależności Rawicza do kultury zachodnioeuropejskiej z perspektywy historii i dnia dzisiejszego.
Alein Kerautrer z Moult (Francja) i Tadeusz Gospodarek z Pakosławia przedstawili dorobek dotychczasowej współpracy i wymiany kulturalnej zaprzyjaźnionych gmin.
Elżbieta Towarnicka z Wrocławia zaprezentowała działalność Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego w Polsce dotyczącą rozwoju kontaktów kulturalnych.
O roli lokalnych stowarzyszeń w tworzeniu tożsamości europejskiej mówił Mariusz Mikołajewski, prezes Stowarzyszenie Region Leszno w Europie.
Anna Skupin-Sierpowska przedstawiła historię rodzinnej firmy cukierniczej.
Franco Vaccotti z Włoch wygłosił wykład pt. „Nasza historia, nasza europejska tożsamość”.
O swoich doświadczeniach artystycznych mówili Arvydas i Eikantas Pakalka z Litwy.
Prof. Krzysztof Skarbek z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu wygłosił referat „Dzisiaj jest dzień, o którym marzyłeś wczoraj”, w którym mówił o artyście malarzu jako szamanie cywilizacji współczesnej i o możliwości nowego spojrzenia na trwałe wartości poprzez zwierciadło obrazu.
Andrzej Kostołowski z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu podzielił się ze słuchaczami uwagami o muzeach sztuki współczesnej i wielkich wystawach międzynarodowych w Europie.
Andrzej Saj, krytyk sztuki, redaktor naczelny „Pisma Artystycznego Format”, przedstawił w wystąpieniu ilustrowanym przeźroczami najważniejsze tendencje współczesnej „młodej” sztuki polskiej. W szczególności odniósł się do tzw. sztuki krytycznej, prezentując najważniejsze postawy artystyczne z tego kręgu. W wystąpieniu podkreślił także tożsamościowe cechy sztuki polskiej i jej szanse w zjednoczonej Europie.
Antje Ananda Müller z Niemiec mówiła o historii Wrocławia z wykorzystaniem przewodników turystycznych.
Czesław Skrzypczyk z Wrocławia poświęcił swoje wystąpienie dwom rawickim kościołom na tle dziejów narodowościowych i wyznaniowych pogranicznego miasta.
Referat i film wideo o twórczości artystycznej przedstawiła Claudia Michaela Kochsmeier z Niemiec.
Prof. Paweł Lewandowski-Palle z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu przedstawił wykład pt. „Udział Polaków w budowaniu historii Europy”.
O tradycjach i dniu dzisiejszym malarstwa holenderskiego mówili Rogier Janssen i Lique Schoot.
17 sierpnia br. 2004 roku w rawickim Ratuszu otwarto wystawę prac artystów biorących udział w „Międzynarodowym Plenerze Malarskim Rawicz – Rokosowo 2004”. Na wernisaż przybyli między innymi: Tadeusz Chwalny z Departamentu Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego, starosta Janusz Maruwka, burmistrz Tadeusz Pawłowski, burmistrz Kościana Jerzy Bartkowiak, wójt Pakosławia Kazimierz Chudy.
Przed otwarciem wystawy burmistrz T. Pawłowski wręczył zaprojektowane przez Zbigniewa Łukowianka pamiątkowe medale „Pro Arte” tym, którzy przyczynili się do organizacji dotychczasowych plenerów i biennali.
Na wystawie zaprezentowano prace artystów z Niemiec, Holandii, Litwy, Francji, Włoch.
Wernisaż uświetniły występy zespołu Julii Sawickiej z Kłody, Andrzeja Walusa i „Wisieloków”.
Z okazji „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Rawicz – Rokosowo 2004” oraz Europejskiej Konferencji Kulturalnej „Europa a tożsamość europejska” Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie wydał okolicznościowe kartki pocztowe.

Dodaj komentarz