Rawickie Mosty Sztuki – Europejskie Spotkania na Prowincji Rawicz – Rokosowo 2010

W rawickim Ratuszu otwarto 24 sierpnia br. wystawę inaugurującą „Rawickie Mosty Sztuki – Europejskie Spotkania na Prowincji”. Była to dziesiąta prezentacja i promocja sztuki współczesnej organizowana przez Muzeum Ziemi Rawickiej.
Od 2001 roku w naszym mieście oraz Rokosowie odbywają się w latach nieparzystych biennale a w parzystych wystawy i inne przedsięwzięcia artystyczne, które w ostatnich dwóch edycjach miały charakter spotkań artystów akademickich. W tym roku spotkanie poszerzyło się o aspekt edukacyjny. Projekt „Rawickie Mosty Sztuki”, finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mieścił w sobie oprócz spotkania europejskich artystów i wspólnej wystawy także cykl wykładów – prezentacji poświęconych sztuce współczesnej, które odbyły się w kinie „Promień” we wrześniu i październiku 2010 roku.
Na wernisaż przybyła bardzo liczna grupa miłośników współczesnej sztuki z Rawicza. Obecni też byli znamienici goście: rektorzy Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska, Warszawy, Krakowa, Poznania (w lipcu br. tamtejsza ASP zmieniła się w Uniwersytet Artystyczny) i Wrocławia (to drugie w naszym mieście spotkanie rektorów), dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej  w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządowcy.
W tegorocznej wystawie bierze udział 20 artystów z Litwy, Ukrainy, Rosji, Rumunii, Belgii, Holandii i Polski, których podczas wernisażu przedstawił kurator Rawickich Mostów Sztuki – dr hab. Jacek Jarczewski.
W okolicznościowym przemówieniu burmistrz Tadeusz Pawłowski przypomniał krótko dziesięcioletni okres spotkań ze sztuką współczesną w Rawiczu, zainicjowanych przez grupę „R4”, a organizowanych od kilku lat już samodzielnie przez Jacka Jarczewskiego. Mówiąc o wielkim sukcesie artystycznym przedsięwzięcia, które trochę prowokacyjnie nazwane zostało w tym roku Europejskimi Spotkaniami na Prowincji (okazuje się bowiem, że Rawicz może być centrum artystycznym na miarę wielkich ośrodków akademickich), nawiązał do innej rocznicy – też dziesięciolecia podjęcia starań o wybudowanie drogi ekspresowej S5 i obwodnicy drogi krajowej nr 36. Tak jak dziesięć lat temu wydawało się, że uczynienia z Rawicza znaczącego ośrodka na kulturalnej mapie Rawicza jest mało realne, tak i perspektywa wybudowania obwodnic Rawicza była bardzo odległa. I oto teraz Rawicz – powiedział burmistrz – staje się i mostem symbolicznie łączącym akademickie ośrodki artystyczne, i wiaduktem łączącym Poznań i Wrocław, bo od okolic naszego miasta rozpoczyna się inwestycja drogowa warta ok. 1 mld zł.
Podczas wernisażu na saksofonie grał Michał Sikorski z Wrocławia.
Wystawie towarzyszył okolicznościowy katalog oraz karta pocztowa wydana przez Pocztę Polską z logiem Rawickich Mostów Sztuki.
W ratuszowym holu powstał „Pokoleniowy Rawicki Most” – obraz malowany materiałami KEIM FARBY MINERALNE przez rawiczan i przybyłych do naszego miasta gości, artystów i amatorów, dorosłych i dzieci.

b_0_160_16777215_00_images_stories_Galerie_2010_Gertchen.jpg

W Ramach Rawickich Mostów Sztuki w kinie „Promień” odbyła się 25 sierpnia 2010 roku  międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona m.in. sztukom medialnym. Jej hasło przewodnie określał tytuł „Sztuka bliska i daleka”. Konferencję rozpoczęła miła uroczystość będąca dopełnieniem wernisażu – ogłoszenie przez Jacka Jarczewskiego wyników plebiscytu publiczności. Widzowie przybyli na wernisaż oddali najwięcej głosów na Agatę Gertchen, rawiczankę, absolwentkę Wydziału Grafiki ASP we Wrocławiu. Na wystawie pokazała ona grafiki z cyklu „Oczyszczenie”. W nagrodę otrzymała z rąk burmistrza „Rawicki Pazur Sztuki” – rzeźbę Macieja Albrzykowskiego. Tylko o jeden głos mniej otrzymał Christophe Meul, wyróżniony dyplomem.

Konferencję rozpoczął Krzysztof Dobrowolski z wrocławskiego Centrum Sztuki WRO, prezentując projekt badawczy, edytorski i wystawienniczy poświęcony historii polskiej sztuki wideo – Ukryta Dekada. Jego częścią jest publikacja zawierająca 4 płyty DVD i książkę poświęconą klasykom polskiej sztuki wideo. K. Dobrowolski przedstawił najciekawsze prace stworzone przy użyciu wideo i pierwszych technik cyfrowych przez rodzimych twórców w latach 1985-1995, takich jak: Józef Robakowski, Piotr Wyrzykowski, Zygmunt Rytka, Jacek Szleszyński. Na przykładzie ich filmów K. Dobrowolski scharakteryzował główne tendencje w sztuce wideo. Niektóre spośród tych prac, mimo iż pochodzą z zupełnie innej technologicznie epoki, do dziś zachowały świeżość i siłę wyrazu, jak chociażby „Beta Nassau” Wyrzykowskiego z 1993 roku.
b_0_160_16777215_00_images_stories_Galerie_2010_Janssen.jpgb_0_160_16777215_00_images_stories_Galerie_2010_Meul.jpgb_0_160_16777215_00_images_stories_Galerie_2010_Holubets.jpg

Rogier Janssen z Holandii, malarz i fotograf, przedstawił prace artystów, którzy wystawiali swoje dzieła w galerii sztuki współczesnej H87 w Arnhem. Dzięki pomocy miasta udało się stworzyć nietypową galerię w oknie wystawowym domu przy ul. Hommelseweg 87. Swoje prace wystawiali tam artyści z różnych krajów, także z Polski, reprezentujący wiele nurtów współczesnych sztuk wizualnych. Niestety, kilka miesięcy temu prowadzący galerię otrzymali decyzję o jej likwidacji. Być może uda się stworzyć podobną w innym miejscu.
Orest Holubets, profesor ASP we Lwowie, teoretyk i krytyk sztuki, mówił o „sztuce bliskiej” i „dalekiej” w kontekście geopolitycznym. Współczesna sztuka wschodnioeuropejska, czyli na terenach byłego ZSRR, jest specyficzna, różniąca się od zachodnioeuropejskiej z racji innych doświadczeń historycznych twórców. Kilkudziesięcioletni okres realizmu socjalistycznego, odcięcie przez dziesięciolecia od najnowszych nurtów sztuki europejskiej i amerykańskiej musiały odcisnąć się na współczesnej sztuce ukraińskiej. Sztuka wideo, technologie komputerowe były przez lata politycznie „podejrzane”. Ale i w tej dziedzinie młodzi ukraińscy twórcy mają się czym pochwalić. O. Holubets szczególnie podkreślił znaczenie wzajemnych kontaktów młodych twórców wschodnio i zachodnioeuropejskich.
Piotr Gardecki, licencjat ASP we Wrocławiu, podzielił się refleksjami z dziewięciomiesięcznego stażu w College of Art w Edynburgu, gdzie w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego kształcił się w rysunku i malarstwie. Mówił o specyfice szkockiego systemu edukacji artystycznej. Miał w Edynburgu okazję spotykać się z Richardem Demarco, artystą, promotorem sztuki.

Wykłady i prezentacje w kinie „Promień” w ramach Rawickich Mostów Sztuki

b_0_160_16777215_00_images_stories_Galerie_2010_Matuszczyk01.jpg

♦ 8  września, godz. 11.30 – adiunkt dr hab. Jacek Jarczewski (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu): „Rawickie mosty  – edukacja i promocja sztuki”,
♦ 15 września, godz. 11.30 – prof. dr hab. Paweł Jarodzki (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu):  „Szablon w sztuce- technika i sposób myślenia”,
♦ 22  września,  godz. 11.30 – prof. dr hab. Joanna Imielska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu):
„Istota i wielozadaniowość edukacji artystycznej. Rola edukacji artystycznej w procesie kształcenia”,
♦ 29  września, godz. 11.30 – mgr Henryk Pawłowski, rawicki poeta i fotografik: „Fotografia poetycka. Na granicy światów”,
♦ 6 październik, godz. 11.30 – adiunkt dr hab. Jacek Jarczewski (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu): „Sztuka tworzenia na przykładach technik malarskich”,
♦ 13  października, godz. 11.30 – prof. zw. Paweł Lewandowski-Palle (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu): „Najlepsze tendencje w malarstwie XXI wieku”,
♦ 21 października, godz. 17,00 – mgr Krzysztof Dobrowolski (doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Sztuki WRO): „Sztuka w multimediach”,
♦ 27 październik, godz. 11.30 – dr Michał Matuszczyk, konserwator dzieł sztuki (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu): „Indie, Nepal. Moje spotkania z zabytkami”.

Zobacz fotoreportaż z wernisażu.
Obejrzyj katalog wystawy.

Dodaj komentarz