12. Rawickie Mosty Sztuki Rawicz – Rokosowo 2012

Po raz dwunasty Muzeum Ziemi Rawickiej zorganizowało spotkanie ze sztuką współczesną, które od niedawna nosi stałą nazwę: Rawickie Mosty Sztuki. 28 sierpnia w ratuszowym holu odbył się wernisaż, po nim – sympozjum „Obraz w kadrze”.
Wystawę otworzył kurator Rawickich Mostów Sztuki – prof. dr hab. Jacek Jarczewski. Przedstawił artystów, których w tym roku zaprosił do udziału w RMS. Swoje prace na wystawie pokazali: Adam Chmielowiec, Marek Haładuda, Marek Jakuszewski, Jacek Jarczewski, Alicja Jeziorecka, Anna Maria Kramm, Christos Mandzios, Michał Matuszczyk, Henryk Pawłowski, Wojciech Pukocz, Rafał Roskowiński, Michał Sikorski.

J. Jarczewski podziękował sponsorom, dzięki którym możliwe było zorganizowanie wystawy i wydanie katalogu: Urzędowi Miejskiemu Gminy Rawicz, Starostwu Powiatowemu w Rawiczu, EP PUE Energobud Leszno Sp. z o.o. Wręczył „Złote karty Muzeum Ziemi Rawickiej” w podziękowaniu za wspieranie placówki staroście Zygmuntowi Wolnemu, burmistrzowi Tadeuszowi Pawłowskiemu i Darii Pawlak, dyrektorowi PKO BP Oddział Rawicz.
Na wystawie artyści, reprezentujący głównie środowiska akademickie z Wrocławia, Poznania i Gdańska, przedstawili obrazy, rzeźby, fotogramy, instalacje, projekty, prace wykonane w autorskich technikach.
Zgodnie z wieloletnią tradycją RMS, wernisażowi towarzyszyła część naukowa, poświęcona różnym nurtom i zjawiskom w sztuce współczesnej. Tym razem było to sympozjum pod nazwa „Obraz w kadrze”. Dr hab. Wojciech Pukocz, kierownik Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów na ASP we Wrocławiu, przedstawił wykład „Internet jako środowisko interaktywnego interfejsu w obszarze sztuki”. Prof. Marek Jakuszewski,, kierownik Pracowni Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, zaprezentował swoje poszukiwania artystyczne w różnych technikach i materiałach. Rafał Roskowiński przedstawił swoje autorskie realizacje murali oraz działalność Gdańskiej Szkoły Murali. Michał Sikorski mówił o swoich poszukiwaniach syntezy malarstwa, filmu, muzyki i zaprezentował autorskie wideo-art „Skoki zabronione”.
We wstępie do katalogu 12. Rawickich Mostów Sztuki J. Jarczewski nawiązał do obiegowej opinii o „niezrozumiałości” sztuki współczesnej, zwłaszcza abstrakcyjnej. Coroczne spotkania z taką sztuką w Rawiczu, połączone z popularyzowaniem najnowszych tendencji przez samych artystów w formie wykładów, prezentacji to jedna z form działalności, zmierzającej do zmiany takiego stanu.

Zdjęcia z RMS obejrzyj tutaj.

Katalog wystawy obejrzyj tutaj.

Dodaj komentarz