14. Rawickie Mosty Sztuki 2014

W rawickim ratuszu odbył się 26 sierpnia 2014 roku wernisaż „Tarczy” – wystawy sztuki współczesnej artystów akademickich w ramach 14. Rawickich Mostów Sztuki.

Autorów prezentowanych prac oraz przybyłych na wernisaż miłośników sztuki przywitał kurator RMS – prof. Jacek Jarczewski. W wystawie uczestniczyło 12. artystów będących jednocześnie pracownikami naukowymi czterech uczelni (Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie): Marta Borgosz, Jakub Jakubowski, Jacek Jarczewski, Alicja Jeziorecka, Jarosław Kweclich, Andrzej Łabuz, Janusz Merkel, Wojciech Pukocz, Władysław Radziwiłłowicz, Paweł Szeibel, Lesław Tetla, Joanna Zdzienicka.
Temat wystawy wiązał się z poprzedzającym Mosty Spotkaniem Artystów Akademickich, które odbyło się w czerwcu i dotyczyło tradycji malowania tarcz strzeleckich oraz twórczości wychowanków i profesorów rawickiego Korpusu Kadetów nr 3/2 z okresu II Rzeczypospolitej. Wówczas też miała miejsce konferencja naukowa „Tradycje w sztuce”. Jej druga część, zatytułowana „Awangarda pod egidą tradycji”, odbyła się 25 sierpnia w Rokosowie.
Podczas wernisażu „Tarczy” wykład poświęcony brackim tarczom strzeleckim wygłosił burmistrz Tadeusz Pawłowski, jeden z inicjatorów reaktywowania Bractwa Kurkowego w 1991 roku, później wieloletni I starszy (przewodniczący zarządu) tej organizacji.
Temat wystawy w sposób bardzo różnorodny potraktowali twórcy, prezentując prace wykonane w różnych technikach. Dialog sztuki współczesnej z tradycją widoczny był nie tylko w konkretnych pracach. W Sali Portretowej zestawiono je bowiem z dziełami artystów z XVII i XVIII wieku.
Goście wernisażu nie tylko mogli smakować dzieła mistrzów, ale i dzieła natury – jabłka z logiem RMS.
Wystawie tradycyjnie towarzyszył katalog, w którym również zamieszczono część tekstów wystąpień na konferencji „Awangarda pod egidą tradycji”.
Zdjęcia z wernisażu (fot. Henryk Pawłowski) obejrzyj tutaj.
  Katalog wystawy obejrzyj tutaj.
(P)

Dodaj komentarz