15. Rawickie Mosty Sztuki

Już po raz piętnasty w Rawiczu odbywają się coroczne spotkania ze współczesną sztuką plastyczną, noszące od 2011 roku nazwę Rawickich Mostów Sztuki. 25 sierpnia w ratuszu otwarto wystawę „Od czerni do bieli”.

Jacek Jarczewski, kurator Rawickich Mostów Sztuki, przedstawił dziewiętnastu artystów uczestniczących w tegorocznej wystawie, głównie związanych z uczelniami artystycznymi: Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu – z rektorem tej uczelni na czele – i Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie. Swoje prace, w większości – zgodnie z tematem wystawy – monochromatyczne zaprezentowali: Marek Haładuda, Witold Adamczyk, Agata Czeremuszkin-Chrut, Anna Kołodziejczyk, Katarzyna Słuchocka, Michał Marek, Rafał Roskowiński, Henryk Pawłowski, Marek Jakubek, Sławomir Kuszczak, Jakub Jakubowski, Jarosław Kweclich, Alicja Jeziorecka, Marcin Berdyszak, Marek Klimaszewski, Mariusz Wildeman, Aleksander Marek Zyśko, Włodzimierz Karankiewicz, Jacek Jarczewski. Wystawie tradycyjnie towarzyszy katalog.

Burmistrz Grzegorz Kubik życzył artystom udanego pobytu w Rawiczu i z okazji piętnastolecia Mostów podziękował ich organizatorom, zwłaszcza dyrektorowi Jackowi Jarczewskiemu.

Otwarcie Rawickich Mostów Sztuki poprzedził występ Sary Kicińskiej z zespołem Mus Trio. Licznie zgromadzeni widzowie usłyszeli kompozycje Przemysława Maćkowiaka od tekstów głównie Sabiny Klak.

Podczas wernisażu wręczono Rawicką Nagrodę Kulturalną „Kryształową Kulę”. Za całokształt twórczości otrzymał ją w tym roku Włodzimierz Jędrzejczak – poeta, prozaik, grafik, performer, dziennikarz.

W ciągu czterech dni Rawickich Mostów Sztuki odbywa się także plener malarski studentów ASP we Wrocławiu i UA w Poznaniu, plener dla dzieci. Grupa studentów z Wrocławia wykonuje na ścianie spacerniaka w Zakładzie Karnym mural – projekt wyłoniony podczas konkursu na ASP. W Rokosowie artyści wzięli udział w sympozjum „Od bieli do czerni”.

Zdjęcia z wernisażu obejrzyj tutaj.

Dodaj komentarz