Materiały dydaktyczne-studia podyplomowe

Poniżej materiały pomocnicze do wykładu.

Hasło podam na zajęciach.

PODŁOŻA MALARSKIE

Prezentacja spoiwa

Prezentacja pigmenty

PRZEKLEJANIE PŁÓCIEN

Krosna