Any Colour You Like

Film promujący najnowsze wydawnictwo Stowarzyszenia Spotkań Twórczych STROJOWNIA — tomik poezji „Any Colour You Like” autorstwa Henryka Pawłowskiego, ilustrowany malarstwem haptycznym Jacka Jarczewskiego, z dodatkową broszurą zawierającą eseje o kolorze w literaturze i malarstwie.

Any Colour You Like – film

Tomik do nabycia za pośrednictwem strony: www.strojownia.rawicz.pl