Serdecznie zapraszam na profuzje KMAiMASP

Szkic do trzydziestolecia pracy artystycznej

Malowanie obrazu, tworzenie kompozycji, wypełnianie przestrzeni podobrazia przez nakładanie na nie różnych materiałów otwiera moją wyobraźnię. Nie ma znaczenia jak nazwę ten czas wyodrębniony na tworzenie obrazu, za każdym razem jest to niezwykłe przeżycie.
W tym szczególnym 2018 roku, mija 30 lat od uzyskania przeze mnie dyplomu z malarstwa i szczerze mówiąc ten czas minął niczym chwila. Moje malarstwo jak i życie dzieli się na różne okresy. Co jakiś czas próbuję podsumować kolejny etap własnej twórczości. Umożliwia mi to precyzyjne określenie własnego Ja. Dochodzenie do skonstatowania własnej drogi jest związane z wieloma zagadnieniami, które wpływają bezpośrednio i pośrednio na artystę. Presja, pogoń za czasem współczesnego świata czy oddziaływanie historii sztuki i tradycji bywają, również przytłaczające. Postęp technologiczny pozwala wprawdzie stosować nowe środki wyrazu dopasowane do współczesnego odbiorcy, ale często oddala od malarstwa rozumianego klasycznie, od tradycji pędzla i farby. Takim próbom stosowania nowych środków wypowiedzi towarzyszy z nierzadka manifestowanie tezy o upadku malarstwa. Wprawdzie mało mnie obchodzą takie teorie, bardziej ubolewam nad brakiem postępu w społecznej edukacji artystycznej. Nie nadrobiliśmy zaległości i w tej dziedzinie. Współczesny pęd wymazuje pomału ze społeczeństwa poczucie piękna i wrażliwości na sztukę. Czy doczekamy bogatego i światłego społeczeństwa „inwestującego” w wartości estetyczno-duchowe? Czy z takim stanem rzeczy należy się pogodzić? Na pewno nie warto być obojętnym, dlatego staram się aktywnie promować twórczość artystyczną. Pierwszorzędne jest tworzenie i zmaganie się z tradycyjnymi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą czyste podobrazie. Choćby z tego powodu malarstwo przetrwa. Wspaniale jest mierzyć się z problemami wartości. Tradycyjne malarstwo jest dla mnie punktem odniesienia, wokół którego krążę. Skupiam się na adaptacji tradycyjnie rozumianego malarstwa, poszukując nowej materii. Eksperymentuję ze współczesnymi materiałami budowlanymi. Poszukiwania zmierzają do wypracowania autorskich rozwiązań, w konsekwencji do koncepcji malarskiej, którą nazwałem „Teorią aktywnej materii” realizowanej materiałami innymi jak farby.
(…) Droga wytyczona dyplomem, przebudowała się w trasę szybkiego ruchu, jaką podążam ostatnio z rodzinnego Rawicza do Wrocławia. Tyle lat jeździłem tą drogą, że wpisała się w mój życiorys. Pierwszy przejazd nową S5 był jakimś „cudem”. Podobnie z malarstwem, kontynuacja problemów analizy: materii, formy i koloru, dokonywała się poprzez doktorat i habilitację. Ostatnio nastąpiło przesilenie związane z oczekiwaniem na nową trasę i poniosło mnie strasznie. Przywiązanie do materii tej mineralnej, prawdziwie strukturalnej o wysokim ciężarze własnym, przybrało postać symboliczną. Obecny etap malowania polega na eksperymencie malarskim, który nierozłącznie, zawsze budzi zmysły i ciekawość twórczą. „Eksperiencje 2017/2018”, to tytuł ostatniego cyklu obrazów powstałych jako forma dominacji koloru nad materią, odwrócenia proporcji znaczenia struktur haptycznych do roli symbolu. Jest też próbą odświeżenia własnego poglądu na malarstwo oraz wyrazem potrzeby malowania, naturalnie przypisanej malarzowi.

Jacek Jarczewski
kurator wystawy

http://www.mbwa.leszno.pl/galeria-w-ratuszu,223,profuzja-kmaimasp-30-lecie-pracy-artystycznej-jacka-jarczewskiego.html

 

Dodaj komentarz